ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ…စတင်စိုက်ပျိုးသင့်တဲ့အချိန်

(၁) ဗူး… ကဆုန် မှ…နယုန်လအတွင်း။
(၂) သခွား… တန်ခူး မှ…နယုန်လအတွင်း။
(၃) ပဲတောင့်ရှည်… တန်ခူး မှ…ဝါခေါင်လအတွင်း။
(၄) ခဝဲ… တန်ခူး မှ…နယုန်လအတွင်း။
(၅) ငြု တ်… ကဆုန်မှ…သီတင်းကျွတ်အတွင်း။
(၆) ခရမ်းချဉ်သီး

တော်သလင်းမှ…တန်ဆောင်မုန်းအတွင်း။
(၇) ချဉ်ပေါင် တန်ခူးမှ…ဝါဆိုလအတွင်း။
(၈) ရုံးပတီ ကဆုန်မှ…နယုန်လအတွင်း။
(၉) ကော်ဖီထုပ်

တော်သလင်းမှ…တန်ဆောင်မုန်းအတွင်း။
(၁၀) ဆလပ် တော်သလင်းမှ…တပို့တွဲလအတွင်း။
(၁၁) ခရမ်းသီး ကဆုန်မှ…နယုန်လအတွင်း။
(၁၂) မုံလာဥဖြူ တော်သလင်းမှ…နတ်တော်လအတွင်း။
Credit: ဦးစစ်
ဗဟုသုတကျေးရွာ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*