Shwe News

တစ္သက္ မွာ…တစ္ ခါ ဖူးေျမာ္ဖို႔ …ခဲယဥ္းလွသည္႔ …ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ …အံေတာ္

တစ္ သက္ မွာ တစ္ခါ ဖူးေျမွာ္ဖို႕ ခဲယဥ္းလွတ့ဲ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အံေတာ္ကိုဖူးလိုက္ပါကံထူးလို့ဖ်ာပုံသူဖ်ာပုံသား မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ တစ္ျပည္လုံးမွာ႐ွိတဲ့ ဖူး ခ်ိန္ တန္ ဖူးထုိက္လုိ႔.ဖူးေမ်ွာ္ခြင့္ရလုိ႔ ထင္ပါၿပီ။ကြၽန္ေတာ္ကေလးဘဝတည္း က ဘုိးဘုိး ၊ဘြားဘြား၊ဘုိေဘး အစဥ္အဆက္ကတည္း က ဖ်ာပုံမွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား အံ့ေတာ္ ႏွင့္ ဆံေတာ္တစ္ ဆူ ကိမ္းဝပ္ေနတယ္ လုိ႔ သိခဲ့ရပါတယ္။

ေရွးေ ဟာင္း သ မုိင္းအစဥ္ အလား အရ ေ႐ွးက်တဲ့ ျမဳိ့ေတြက အမည္ႏွစ္လုံးတည္း နဲ႔ အမည္ေပးခဲ့တဲ့ တခ်ိန္ကမြန္ေဒသေတြေပါ့။ပုဂံ၊ရန္ကုန္၊တြံေတး၊ဒလ၊သထုံ၊ဖ်ာပုံ၊ပုသိမ္၊စတဲ့ ေ႐ွးက်တဲ့ ျမဳိ့ေတြ အမ်ားႀကီးေပါ့။အဲအထဲမွာ မြန္ဘုရင္မ်ား အဆက္ဆက္အုပ္စုိးခဲ့တဲ့ ဖ်ာ ပုင္း ဆုိတဲ့ ထမင္းေစ်းျမဳိ့ကေလး တစ္ခုလည္း ပါဝင္ခဲ့တာေပါ့။က်ဳိက္ပတုိင္း ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ ျမန္မာ သကၠရာဇ္(၆၀၀)ခုႏွစ္မွာ တည္ထားကုိး ကြယ္ခဲ့တယ္။

လုပ္ ဥ ကုန္ က်ဳိက္ခမြမ္ ေစတီေတာ္ကုိ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၉၀၀)ခုႏွစ္ မွာ တည္ထားကုိးကြယ္ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံ လုံးမွာ ႐ွိတဲ့ ျမဳိ့ေပါင္းမ်ားစြာမွာခေရပင္ေဇာက္ထုိးပါက္တဲ့ ျမဳိ့ဆုိလုိ႔ ဖ်ာပုံျမဳိ့ တစ္ျမဳိ့ပါဘဲ။ဖ်ာပုံက ေ႐ွးဘုရင္ေတြ အဆက္ဆက္
အုပ္စုိးခဲ့စဥ္ က ရန္ကုန္၊ဒလ အပုိင္းေပါ့။ဖ်ာပုံကုိ မြန္ဘုရင္အဆက္ဆက္ က ေအာင္ေျမလုိ႔ သက္မွတ္ခဲ့ၾကတယ္၊ယုံၾကည္ခဲ့ၾကတယ္။

ဖ်ာ ပုံ ကုိ မင္းေဘးေရေဘးအစ႐ွိတဲ့ ေဘးအနၱရာယ္အေပါင္းမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ ကင္းေဝးေစရန္အတြက္ ေ႐ွ႕ထုံးနန္းစဥ္လာအရ။ဖ်ာပုံကုိ အလယ္တည့္တည့္ထား ၍ ကုိးနဝင္း႐ုိက္ၿပီး တည္ခဲ့ပါတယ္ေလ။ဖ်ာပုံကုိ ဗဟုိျပဳၿပီး ဖ်ာပုံပတ္ပတ္လည္မွာ ႀ
ကီးနဲ႔ဆုံးတဲ့ ရြာႀကီး (၉)ရြာ၊ ေလးနဲ႔ ဆုံးတဲ့ ရြာႀကီး(၉)ရြာ ပတ္ကာဝုိင္းလုိ႔တည္ခဲ့တာပါ။

ဥ ပ မါ အေနနဲ႔ေျပာျပရင္…..သလိတ္ႀကီး၊သလိတ္ကေလး။အျခားႀကီး အျခာေလး၊မေငးႀကီး၊မေငးေလး၊စေသာ အဲဒိလုိလုိိ ႀကီး နဲ႔ဆုံး ေလးနဲ႔ ဆုံးတဲ့ ရြာေတြ ေပါ့။

ေ႐ွ႕အဆက္ဆက္ မြန္ အေခၚအေခါေတြက ယေန႔အခ်ိန္က်န္ရစ္ေနဆဲပါ။ေ႐ွ႕ဘက္ကမ္း၊အေနာက္ဘက္ကမ္းေပါ့။အခုအေ႐ွ႕ဘက္ကမ္းဆုိတာက မြန္ျပည္နယ္ ေရး စတဲ့ေနရာကုိေခၚေဝၚသမုတ္ခဲ့တာေပါ့၊အေနာက္ဘက္ကမ္း ဆုိတာက ယ
ခု ဖ်ာပုံျမဳိ့ကုိ အေနာက္ဘက္ကမ္းလုိ႔ ေခၚေဝါ သမုတ္ခဲ့တာပါ။
တစ္သက္ မွာတစ္ ခါ ဖူးေျမာ္ဖို႔ ခဲယဥ္းလွသည္႔ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အံေတာ္

သ မုိင္း ကုိ ခဏေလး ထားလုိက္ပါေတာ့ ႐ွည္သြားမွာဆုိးလုိပါ။အဲဒိအခ်ိန္မ္တုိင္ကတည္း က ဖ်ာပုံ မွာ ျမတ္စြာဘုရားအံေတာ္ႏွင့္ ဆံေတာ္ တစ္ဆူ ကိမ္းဝပ္ခဲ့တယ္ သမုိင္း႐ွိခဲ့တယ္၊၊အဲဒိသမုိင္း က ျဖစ္ႏုိင္ေျခ႐ွိတယ္၊ဘယ္ေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့့ ျ
ဖစ္ႏုိင္ေျခ႐ွိတယ္ ။ပင္လယ္လမ္းေၾကာင္းက ေနၿပီး ျမတ္စြာဘုရား ဆံေတာ္ ပင့္ခဲ့တာေလ။

အ ခုု ဖ်ာ ပုံ ေကာ့မႉး-တြံေတး -ဒလ လမ္းတေလ်ာက္မွာေ႐ွ႕ေဟာင္းေစတီေတြ အေျမာက္အမ်ား၊အဲဒိလမ္းအတုိင္း မွာ ႐ွိတဲ့ ဆံေတာ္ၾကဳိေစတီေတာ္ ႐ွိတယ္တယ္ေလတြံေတးမွာေပါ့။

ထား လုိက္ ပါေ တာ့ အခုဖ်ာပုံမွာ ႐ွိတဲ့ အံေတာ္က ျမတတ္စြာဘုရား အံေတာ္လုိ သိရတယ္။ဖ်ာပုံမွာ ကိမ္းဝပ္ေနတာ ႏွစ္ေပါင္း ရာေပါင္းမက ကိမ္းဝပ္ေနတာ ပါ။အံေတာ္ ဘယ္ကႂကြလာလည္း ဆုိေတာ့ ရေသႀကီးတစ္ပါး က ယခု သရက္္ျမဳိ့နယ္ေပါ့့။အဲဒိအ
ခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ေတာႀကီးျဖစ္္ေနရင္ ျဖစ္ေနမွာပါ။အဲဒိျမဳိ့အပုိင္ ရြာကေလးတစ္ရြာွ ေတာထဲ တရားထုိင္အားထုတ္ေနစဥ္ ေတာ္နက္ထဲမွာ ႐ွိတဲ့ ထုံးျဖဳေစတီ အပ်က္ႀကီးထဲကေန ေရာင္ေတာ္ေတြ ကြန္႔ျမဴးေနလုိ႔ရေသႀကီးတစ္ပါးကပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ခဲ့ရာ ဖ်ာပုံ ယခုမင္းေက်ာင္း၊ သုိသုိိသိပ္သိပ္

ကိမ္း ဝတ္ေ တာ္မူခဲ့ပါတယ္။ေခတ္္အဆက္ဆက္္ မသမားသူေတြရဲ႕ ခုိးယူလုယက္မႈေတြ ခံခဲ့ရမည္စုိးးရိမ္္ေသာေၾကာင ့္္ ေ႐ွးဘုရင္မ်ားနဲ႔ ရေသ့ ဆ ရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဆက္္ ဆက္ လုံျခဳုံစိတ္ခ်ေသာ ေနရာေတြေျပာင္္းေရြ႔ကိမ္္းဝပ္ ပူေဇာ္္ခဲ့ၾကပါတယ္္။
တစ္သက္ မွာတစ္ ခါ ဖူးေျမာ္ဖို႔ ခဲယဥ္းလွသည္႔ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အံေတာ္

ယ ခု ဖ်ာပုံျမဳိ့့ ေခ်ာင္္းတြင္းေက်းရြာ ျမတ္ဘုန္းပြင့္ျမတ္စြာဘုရား ႀကီး ပရဝန္း၌ သမုိင္းအရ ဖ်ာပုုံမင္းေက်ာင္း မွ ေျပာင္းေရြ႔ ကိမ္းဝပ္ေတာ္မူေနသည္မွာ နစ္ေပါင္းရာခ်ီေနပါၿပီ။

ယေ န႔ ဘုန္းဘုန္္းေလ်ာက္ထားၿပီး ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ခြင့္ ပူေဇာ္ခြင့္ ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။သမုိင္းသုေသန ဦးစီးဌာန မွလည္္း အံေတာ္အစစ္ မဟုတ္မဟုတ္သုေတသနလုပ္္ေပးေစခ်င္ပါတယ္အံေတာ္အစစ္ျဖစ္္ပါကလည္းနစ္ရာေထာင္ခ်ီကိန္းဝပ္ေနေသာဖ်ာပုံျမဳိ့ကေလး
မွာေနာင္လာေနာင္သားမ်ားသာသနာျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားေပးပါရန္။

ဓာ တ္ပုံ မွတ္တမ္္းနင့္တကြ ပူေဇာ္ဖူးေမ်ွာ္ခြင့္ရႏုိင္ရန္အတြက္ တင္ေပးလုိိက္ပါတယ္။ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ အရ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ဖူးေမ်ွာ္ခြင့္ ရတဲ့ အခ်ိန္ ကံစပ္လုိ႔ သမုိင္းတစ္ခုကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ႏုိင္ပါၿပီ။အတည္ျပဳဖုိ႔ကသမုိိင္းသုေတသန ကပါ။ဆက္လ
က္ၿပီး ေ႐ွ႕ေဟာင္း သမုိင္းဝင္ေတြ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Ref-ေက်ာ္စုိးမုိး ဖ်ာပုံ

  • Unicode Version

တစ် သက် မှာ တစ်ခါ ဖူးမြှော်ဖို့ ခဲယဉ်းလှတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အံတော်ကိုဖူးလိုက်ပါကံထူးလို့ဖျာပုံသူဖျာပုံသား များ နှင့် မြန်မာ တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ဖူး ချိန် တန် ဖူးထိုက်လို့.ဖူးမျှော်ခွင့်ရလို့ ထင်ပါပြီ။ကျွန်တော်ကလေးဘဝတည်း က ဘိုးဘိုး ၊ဘွားဘွား၊ဘိုဘေး အစဉ်အဆက်ကတည်း က ဖျာပုံမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား အံ့တော် နှင့် ဆံတော်တစ် ဆူ ကိမ်းဝပ်နေတယ် လို့ သိခဲ့ရပါတယ်။

ရှေးေ ဟာင်း သ မိုင်းအစဉ် အလား အရ ရှေးကျတဲ့ မြို့တွေက အမည်နှစ်လုံးတည်း နဲ့ အမည်ပေးခဲ့တဲ့ တချိန်ကမွန်ဒေသတွေပေါ့။ပုဂံ၊ရန်ကုန်၊တွံတေး၊ဒလ၊သထုံ၊ဖျာပုံ၊ပုသိမ်၊စတဲ့ ရှေးကျတဲ့ မြို့တွေ အများကြီးပေါ့။အဲအထဲမှာ မွန်ဘုရင်များ အဆက်ဆက်အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ ဖျာ ပုင်း ဆိုတဲ့ ထမင်းဈေးမြို့ကလေး တစ်ခုလည်း ပါဝင်ခဲ့တာပေါ့။ကျိုက်ပတိုင်း စေတီတော်မြတ်ကြီးကို မြန်မာ သက္ကရာဇ်(၆၀၀)ခုနှစ်မှာ တည်ထားကိုး ကွယ်ခဲ့တယ်။

လုပ် ဥ ကုန် ကျိုက်ခမွမ် စေတီတော်ကို မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၉၀၀)ခုနှစ် မှာ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတစ်နိုင်ငံ လုံးမှာ ရှိတဲ့ မြို့ပေါင်းများစွာမှာခရေပင်ဇောက်ထိုးပါက်တဲ့ မြို့ဆိုလို့ ဖျာပုံမြို့ တစ်မြို့ပါဘဲ။ဖျာပုံက ရှေးဘုရင်တွေ အဆက်ဆက်
အုပ်စိုးခဲ့စဉ် က ရန်ကုန်၊ဒလ အပိုင်းပေါ့။ဖျာပုံကို မွန်ဘုရင်အဆက်ဆက် က အောင်မြေလို့ သက်မှတ်ခဲ့ကြတယ်၊ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။

ဖျာ ပုံ ကို မင်းဘေးရေဘေးအစရှိတဲ့ ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှ ကင်းလွတ်စေရန် ကင်းဝေးစေရန်အတွက် ရှေ့ထုံးနန်းစဉ်လာအရ။ဖျာပုံကို အလယ်တည့်တည့်ထား ၍ ကိုးနဝင်းရိုက်ပြီး တည်ခဲ့ပါတယ်လေ။ဖျာပုံကို ဗဟိုပြုပြီး ဖျာပုံပတ်ပတ်လည်မှာ ြ
ကီးနဲ့ဆုံးတဲ့ ရွာကြီး (၉)ရွာ၊ လေးနဲ့ ဆုံးတဲ့ ရွာကြီး(၉)ရွာ ပတ်ကာဝိုင်းလို့တည်ခဲ့တာပါ။

ဥ ပ မါ အနေနဲ့ပြောပြရင်…..သလိတ်ကြီး၊သလိတ်ကလေး။အခြားကြီး အခြာလေး၊မငေးကြီး၊မငေးလေး၊စသော အဲဒိလိုလို ကြီး နဲ့ဆုံး လေးနဲ့ ဆုံးတဲ့ ရွာတွေ ပေါ့။

ရှေ့အဆက်ဆက် မွန် အခေါ်အခေါတွေက ယနေ့အချိန်ကျန်ရစ်နေဆဲပါ။ရှေ့ဘက်ကမ်း၊အနောက်ဘက်ကမ်းပေါ့။အခုအရှေ့ဘက်ကမ်းဆိုတာက မွန်ပြည်နယ် ရေး စတဲ့နေရာကိုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တာပေါ့၊အနောက်ဘက်ကမ်း ဆိုတာက ယ
ခု ဖျာပုံမြို့ကို အနောက်ဘက်ကမ်းလို့ ခေါ်ဝေါ သမုတ်ခဲ့တာပါ။
တစ်သက် မှာတစ် ခါ ဖူးမြော်ဖို့ ခဲယဉ်းလှသည့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အံတော်

သ မိုင်း ကို ခဏလေး ထားလိုက်ပါတော့ ရှည်သွားမှာဆိုးလိုပါ။အဲဒိအချိန်မ်တိုင်ကတည်း က ဖျာပုံ မှာ မြတ်စွာဘုရားအံတော်နှင့် ဆံတော် တစ်ဆူ ကိမ်းဝပ်ခဲ့တယ် သမိုင်းရှိခဲ့တယ်၊၊အဲဒိသမိုင်း က ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်၊ဘယ်ကြောင့်လည်းဆိုတော့ ြ
ဖစ်နိုင်ခြေရှိတယ် ။ပင်လယ်လမ်းကြောင်းက နေပြီး မြတ်စွာဘုရား ဆံတော် ပင့်ခဲ့တာလေ။

အ ခု ဖျာ ပုံ ကော့မှူး-တွံတေး -ဒလ လမ်းတလျောက်မှာရှေ့ဟောင်းစေတီတွေ အမြောက်အများ၊အဲဒိလမ်းအတိုင်း မှာ ရှိတဲ့ ဆံတော်ကြိုစေတီတော် ရှိတယ်တယ်လေတွံတေးမှာပေါ့။

ထား လိုက် ပါေ တာ့ အခုဖျာပုံမှာ ရှိတဲ့ အံတော်က မြတတ်စွာဘုရား အံတော်လို သိရတယ်။ဖျာပုံမှာ ကိမ်းဝပ်နေတာ နှစ်ပေါင်း ရာပေါင်းမက ကိမ်းဝပ်နေတာ ပါ။အံတော် ဘယ်ကကြွလာလည်း ဆိုတော့ ရသေကြီးတစ်ပါး က ယခု သရက်မြို့နယ်ပေါ့။အဲဒိအ
ချိန်တုန်းကတော့ တောကြီးဖြစ်နေရင် ဖြစ်နေမှာပါ။အဲဒိမြို့အပိုင် ရွာကလေးတစ်ရွာှ တောထဲ တရားထိုင်အားထုတ်နေစဉ် တော်နက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ထုံးဖြုစေတီ အပျက်ကြီးထဲကနေ ရောင်တော်တွေ ကွန့်မြူးနေလို့ရသေကြီးတစ်ပါးကပင့်ဆောင်ပူဇော်ခဲ့ရာ ဖျာပုံ ယခုမင်းကျောင်း၊ သိုသိုသိပ်သိပ်

ကိမ်း ဝတ်ေ တာ်မူခဲ့ပါတယ်။ခေတ်အဆက်ဆက် မသမားသူတွေရဲ့ ခိုးယူလုယက်မှုတွေ ခံခဲ့ရမည်စိုးးရိမ်သောကြောင ့်် ရှေးဘုရင်များနဲ့ ရသေ့ ဆ ရာတော်ကြီးများအဆက် ဆက် လုံခြုုံစိတ်ချသော နေရာတွေပြောင်းရွေ့ကိမ်းဝပ် ပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်။
တစ်သက် မှာတစ် ခါ ဖူးမြော်ဖို့ ခဲယဉ်းလှသည့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အံတော်

ယ ခု ဖျာပုံမြို့ ချောင်းတွင်းကျေးရွာ မြတ်ဘုန်းပွင့်မြတ်စွာဘုရား ကြီး ပရဝန်း၌ သမိုင်းအရ ဖျာပုံမင်းကျောင်း မှ ပြောင်းရွေ့ ကိမ်းဝပ်တော်မူနေသည်မှာ နစ်ပေါင်းရာချီနေပါပြီ။

ယေ န့ ဘုန်းဘုန်းလျောက်ထားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့် ပူဇော်ခွင့် တောင်းခဲ့ပါတယ်။သမိုင်းသုသေန ဦးစီးဌာန မှလည်း အံတော်အစစ် မဟုတ်မဟုတ်သုတေသနလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်အံတော်အစစ်ဖြစ်ပါကလည်းနစ်ရာထောင်ချီကိန်းဝပ်နေသောဖျာပုံမြို့ကလေး
မှာနောင်လာနောင်သားများသာသနာပြုနိုင်ရေးအတွက် စဉ်းစားပေးပါရန်။

ဓာ တ်ပုံ မှတ်တမ်းနင့်တကွ ပူဇော်ဖူးမျှော်ခွင့်ရနိုင်ရန်အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ခွင့်ပြုချက် အရ ကျွန်တော်ရဲ့ ဖူးမျှော်ခွင့် ရတဲ့ အချိန် ကံစပ်လို့ သမိုင်းတစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့နိုင်ပါပြီ။အတည်ပြုဖို့ကသမိုင်းသုတေသန ကပါ။ဆက်လ
က်ပြီး ရှေ့ဟောင်း သမိုင်းဝင်တွေ ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။

Ref-ကျော်စိုးမိုး ဖျာပုံ

About the author

Crypoetess

Leave a Comment