Shwe News

“ထီ(၅)ႀကိမ္ေျမာက္မွစတင္၍အသက္သြင္းပါေတာ့မည္။ အားလုံးေပ်ာ္ရႊင္ရင္ခုန္စရာသတင္း ထီေလာကရဲ႕စတင္ေျပာင္းလဲျခင္းသတင္းေကာင္း . . . . .”

About the author

ilove

Leave a Comment