Shwe News

တ ႐ုတ္ ကို ယွဥ္ ဖို႔ အာ ဆီ ယံ ႏုိင္ ငံ ေတြ ထဲ မွာ မွ ျမန္ မာ ကုိ ေရြး လုိက္ တဲ့ အ ေမ ရိ ကန္

အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ က စီး ပြား ေရး ေကာ္ နာ ကို ျမန္ မာ နိုင္ ငံ မ ႏၲ ေလး ၿမိဳ႕ မွာ မတ္ လ ၁၂ ရက္ ေန႔ က စ တင္ ဖြင့္ လွစ္ ခဲ့ တယ္ ။

ဖြင့္ ပြဲ မွာ တက္ ေရာက္ စ ကား ေျပာ ခဲ့ တဲ့ သံ အ မတ္ ႀကီး စ ေကာ့ မာ စီ ရယ္ က ” တိုင္း ေဒ သ ႀကီး အ စိုး ရ ဦး ေဆာင္ ၍ ဝန္ ႀကီး မ်ား နွင့္ ၿမိဳ႕ ေတာ္ ဝန္ အ ပါ အ ဝင္ တာ ဝန္ ရွိ သူ မ်ား က ကူ ညီ ေဆာင္ ႐ြက္ ေပး ေန ေသာ ေၾကာင့္ ” လို႔ မ ႏၲ ေလး ၿမိဳ႕ ကို ေ႐ြး ခ်ယ္ ရ တဲ့ အ ေၾကာင္း ထဲ မွာ ထည့္ ေျပာ သြား တယ္ ။

ရန္ ကုန္ အ စိုး ရ နဲ႔ ရန္ ကုန္ ၿမိဳ႕ ေတာ္ ဝန္ တို႔ က ေတာ့ ရန္ ကုန္ ၿမိဳ႕ ႀကီး စက္ ဝိုင္း ပံု စံ ျဖစ္ ဖို႔ ၊ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ CCCC ကု မၸ ဏီ ရန္ ကုန္ ၿမိဳ႕ သစ္ လုပ္ ဖို႔ လံုး ပန္း ေန ရ လို႔ ၊ င မိုး ရိပ္ ေခ်ာင္း ျပန္ ျပင္ ဖို႔ ပိုက္ ဆံ ေခ်း ဖို႔ တို႔ ေဒၚ လာ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ဖိုး ရန္ ကုန္ ၆ ၿမိဳ႕ နယ္ မိုး တြင္း ေရ လွ်ံ တာ လုပ္ ၿပီး လို႔ ဘာ မွ မ ၾကာ ေသး ဘူး အဲ့ ဒီ ေခါင္း စဥ္ နဲ႔ ပဲ ျပည္ ေထာင္ စု အ စိုး ရ က ဘက္ ဂ်က္ တင္ လာ တာ တို႔ အ စ ရွိ ကိ စၥ ေတြ နဲ႔ လံုး လည္ ခ်ာ လည္ လိုက္ ေန လို႔ ဘာ မွ ျဖစ္ မ လာ ေသး တဲ့ အ ျပင္ အ ခု မွ စည္ ပင္ သာ ယာ ေ႐ြး ေကာက္ ပြဲ လုပ္ မ လို႔ ျပင္ ဆင္ ေန တုန္း ။

ၿမိဳ႕ ေတာ္ ဝန္ ကိုယ္ တိုင္ က လည္း သူ တို႔ ကို လွည့္ မ ၾကည့္ အား ေသး ပါ ဘူး လို႔ ေျပာ ထား သ လို ရန္ ကုန္ ဝန္ ႀကီး ခ်ဳပ္ က လည္း မ ႏၲ ေလး က နယ္ ၿမိဳ႕ ပံု စံ ေလး ဆို လား သတ္ မွတ္ ထား ပါ တယ္ ။

အ မွန္ ေတာ့ အ ေမ ရိ ကန္ စီး ပြား ေရး ေကာ္ နာ မ ႏၲ ေလး မွာ ဖြင့္ တာ ျမန္ မာ ျပည္ ရဲ႕ စီး ပြား ေရး အ ခ်က္ အ ျခာ က် လို႔ ပါ ။ ေနာက္ တစ္ ခု က ရန္ ကုန္ မွာ တ ရုတ္ က အ ျမစ္ စ တြယ္ ေန ၿပီ ျဖစ္ သ လို တာ ဝန္ ရွိ ေတြ က လည္း တ ရုတ္ မွ တ ရုတ္ လို႔ ဆံုး ျဖတ္ တဲ့ လူ ေတြ အ ခြင့္ ပို ရွိ ေန တဲ့ အ ခ်ိန္ ျဖစ္ ေန လို႔ လည္း ျဖစ္ နိုင္ ပါ တယ္ ။

မ ႏၲ ေလး ၿမိဳ႕ က တ ရုတ္ ျပည္ က လာ တဲ့ ကုန္း လမ္း ေၾကာင္း ၊ အိ ႏၵိ ယ က လာ တဲ့ ကုန္း လမ္း ေၾကာင္း ၊ ထိုင္း နိုင္ ငံ က လာ တဲ့ ကုန္း လမ္း ေၾကာင္း ေတြ ဆံု တဲ့ အ ရပ္ ျဖစ္ ရံု မ က ဘူး ျမန္ မာ တစ္ နိုင္ ငံ လံုး နဲ႔ နယ္ စပ္ ေဒ သ ေတြ ကို အ တို ဆံုး ဆက္ သြယ္ လို႔ ရ တဲ့ လမ္း ေၾကာင္း ေပၚ မွာ ရွိ ေန တယ္ ။

ဒီ အ ေန အ ထား ကို တ ရုတ္ က အ ရင္ ေန ရာ ဦး ထား တယ္ ။

အ ရင္ ေခတ္ အ ဆက္ ဆက္ က စစ္ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရး ကာ လ ျဖစ္ ခဲ့ ေတာ့ အ ေမ ရိ ကန္ ထက္ တ ရုတ္ က အ ခြင့္ ပို သာ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ အဲ့ ဒီ အ ခြင့္ အ ေရး ကို လည္း ရ ေအာင္ အ သံုး ခ် ခဲ့ တယ္ ။ အ ခု မ ႏၲ ေလး မွာ ခိုင္ သြား ေတာ့ တ ရုတ္ က ေနာက္ ေျခ လွမ္း ရန္ ကုန္ ကို လွမ္း ေတာ့ တာ ေပါ့ ။

အ ေမ ရိ ကန္ မွာ လည္း ျမန္ မာ အ စိုး ရ နဲ႔ အ လႊမ္း သင့္ နိုင္ မယ္ ထင္ ရ တဲ့ ဒီ မို က ရက္ ေတြ လက္ ထက္ မွာ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ စစ္ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရး မ လြတ္ ေသး သ လို ျဖစ္ ေန ခဲ့ ၿပီး လက္ ရွိ ရီ ပတ္ ပ လီ ကင္ သ မၼ တ ရဲ႕ တစ္ ျခား ပို အာ ရံု စိုက္ စ ရာ ကိ စၥ ေတြ ေၾကာင့္ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို လွ်စ္ လွ်ဳ႕ ရႈ႕ ေန ခဲ့ သ လို ျဖစ္ ခဲ့ တယ္ ။

အ ခု တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ရဲ႕ တစ္ ဖက္ သတ္ ႀကီး စိုး လာ မႈ ေတြ ကို ျပန္ ၿပီး ထိမ္း ေၾကာင္း ဖို႔ လို အပ္ လာ တဲ့ အ ခ်ိန္ ျဖစ္ လာ ရံု မ က ဘူး ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို အ ၿပီး သိမ္း သ လို မ လႈတ္ နိုင္ ေအာင္ တစ္ ရစ္ ခ်င္း ပတ္ လာ တာ အ ေမ ရိ ကန္ ဆက္ ထိုင္ ၾကည့္ ေန ဖို႔ မ သင့္ ေတာ့ ဘူး လို႔ အ ေမ ရိ ကန္ ေတြ ကိုယ္ တိုင္ ယံု ၾကည္ လာ ၾက ဟန္ ရွိ လာ ပါ တယ္ ။
Photo: The Irrawaddy

ျမစ္ ဆံု ကိ စၥ က အ ရင္ အ စိုး ရ ရဲ႕ ဆိုး ေမြ လို႔ ေျပာ ရ ေလာက္ ေအာင္ မ ရွဴ နိုင္ မ ကယ္ နိုင္ ျဖစ္ လာ ရ ခ်ိန္ မွာ ဘ ဂၤါ လီ အ ေရး နဲ႔ ကု လ သ မ ဂၢ အ ပါ အ ဝင္ က မာၻ ့နိုင္ ငံ ေတြ တစ္ ဖက္ သတ္ ဖိ အား ေပး လာ ၾက တာ ဟာ လည္း ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို တ ရုတ္ ကို အား မ ကိုး ရ မ ျဖစ္ ေအာင္ တြန္း ပို႔ ေန တာ အ ေမ ရိ ကန္ ေတြ သိ ေန ၾက ပါ တယ္ ။

အ ခု တ ရုတ္ နိုင္ ငံ က ရန္ ကုန္ ၿမိဳ႕ သစ္ ဆို ၿပီး ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ရဲ႕ စီး ပြား ေရး အ ဓိ က ထြက္ ေပါက္ ပင္ လယ္ ဝ မွာ ေန ရာ ယူ လာ မယ့္ ကိ စၥ ကို အ ေမ ရိ ကန္ ေတြ ထိုင္ ၾကည့္ ေန ရင္ က မာၻ ့လူ ဦး ေရ တစ္ ဝက္ ခန္႔ ရွိ အာ ဆီ ယံ ရဲ႕ လူ ဦး ေရ သန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ နဲ႔ ကုန္ သြယ္ ခြင့္ ရ မယ့္ တစ္ ခု တည္း ေသာ ေန ရာ ျဖစ္ တဲ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို လံုး ဝ လက္ လႊတ္ ဆံုး ရံႈး သြား ပါ ေတာ့ မယ္ ။

( ဒီ ေန ရာ မွာ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ကို ေက်ာက္ ျဖဴ ေကာ ရန္ ကုန္ ေကာ ဆိပ္ ကမ္း ေတြ မွာ ေန ရာ ေပး ၿပီး ျမန္ မာ့ ေရ ပိုင္ နက္ အား လံုး နီး ပါး နဲ႔ စီး ပြား ေရး ကို ထိမ္း ခ်ဳပ္ ခြင့္ ေပး လိုက္ သ လို ျဖစ္ ေန ေစ တယ္ ဆိုု တာ ကို ေတာ့ သ တိ ေပး ခ်င္ တယ္ ။ စ ကား ခ်ပ္ ။ )

နယ္ စပ္ ကုန္ သြယ္ ေရး အ တြက္ အ ဓိ က တ ရုတ္ ကို ပဲ မွီ ခို ၿပီး မူ ဆယ္ က ေန ကုန္ သြယ္ ရ တယ္ ။ ဒီ ေတာ့ တ ရုတ္ က နယ္ စပ္ မွာ နည္း မ်ိဳး စံု နဲ႔ ဒု ကၡ ေပး တယ္ ။ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ နယ္ စပ္ က အ သံ မ်ိဳး ထိုင္း နယ္ စပ္ အိ ႏၵိ ယ နယ္ စပ္ ေတြ မွာ ၾကား ရ ခဲ တယ္ ။

အ ခု ပံု မွန္ ကုန္ သြယ္ ေရး ထြက္ ေပါက္ ေတြ ကို လည္း တ ရုတ္ ကို ထိမ္း ခ်ဳပ္ ခြင့္ ေပး ဖို႔ လုပ္ ျပန္ တယ္ ။

လြန္ ခဲ့ တဲ့ ရက္ အ နည္း ငယ္ က မူ ဆယ္ ဖက္ မွာ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ က အ လံ လာ စိုက္ တယ္ ။ အဲ့ လို အ လား တူ ကိ စၥ မ်ိဳး တ ရုတ္ နိုင္ ငံ က ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို မ ၾကာ မ ၾကာ လုပ္ ၿပီး အ ေနွာက္ အ ယွက္ ေပး တယ္ ။

လက္ ရွိ အ ခ်ိန္ မွာ လည္း တ ရုတ္ နိုင္ ငံ က ေရး ဆြဲ တဲ့ က မာၻ ့ေျမ ပံု တစ္ ခု နဲ႔ တ ရုတ္ ရုပ္ ရွင္ ကား ထဲ က ဇာတ္ ဝင္ ခန္း က ေျမ ပံု တစ္ ခု ထဲ မွာ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က ေန ရာ တစ္ ခ်ိဳ႕ ပါ ေန တယ္ လို႔ ေျပာ လာ ၾက တယ္ ။ မွန္ မ မွန္ ေတာ့ မ သိ ေပ မယ့္ ေလ့ လာ ၾကည့္ သင့္ တယ္ လို႔ ထင္ တယ္ ။

တ ရုတ္ က ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို သူ႔ ေျမ ပံု ထဲ ထည့္ ဆြဲ ထား တာ သာ မွန္ ကန္ ခဲ့ ၿပီး တ ရား ဝင္ ကန္႔ ကြက္ တာ ေတြ မ လုပ္ မိ ရင္ ဒါ မွ မ ဟုတ္ မ သိ ဟန္ ေဆာင္ ေန ရင္ ေနာက္ မ ၾကာ ခင္ စိန္႔ မာ တင္ ကြၽန္း လို တ ရား ဝင္ ေပး လိုက္ ရ လိမ့္ မယ္ ။

ဒီ လို တာ ဝန္ ရွိ သူ ေတြ သ တိ မ မူ အ ေလး အ နက္ မ ထား တတ္ တာ ေတြ ေၾကာင့္ အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ က ျမန္ မာ နိုင္ ငံ အ ေရး မွာ ထဲ ထဲ ဝင္ ဝင္ အ နီး ကပ္ ေစာင့္ ၾကည့္ ဖို႔ ျပင္ ဆင္ လာ တယ္ လို႔ ယူ ဆ မိ ပါ တယ္ ။

အ ေမ ရိ ကန္ ဘယ္ လို အ ေျခ အ ေန နဲ႔ ျဖစ္ ျဖစ္ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို ဝင္ လာ တာ တ ရုတ္ အ တြက္ ျပ ႆ နာ ျဖစ္ သ လို ျမန္ မာ အ တြက္ ေကာင္း ပါ တယ္ ။ ရန္ ကုန္ ၿမိဳ႕ သစ္ ကို အ ရမ္း ကို ပဲ လုပ္ ခ်င္ ေန ပါ တယ္ ဆို ရင္ အ ခု လုပ္ ေန တဲ့ အ ရင္း ၁.၆ ဘီ လီ ယံ ဆို တာ ကို CCCC တစ္ ေယာက္ တည္း လုပ္ မယ့္ အ စား CEO ဦး သိမ္း ေဝ ကိုယ္ တိုင္ ေျပာ ခဲ့ တဲ့ လာ ရင္း နွီး ခ်င္ ၾက တဲ့ ကု မၸ ဏီ ေတြ ကို သူ တို႔ လုပ္ ခ်င္ တဲ့ လုပ္ နိုင္ မယ့္ သန္း ၂၀၀ ၃၀၀ စီ နိုင္ ငံ ခြဲ ေပး လိုက္ ရင္ ပို ၿပီး Metripolitan ဆန္ သြား မယ္ ။

ျပည္ သူ ေတြ လည္း စိတ္ သက္ သာ ရာ ရ သြား မယ္ ။ ေႂကြး ျမႇီ ေထာင္ ေျခာက္ က လည္း လြတ္ သြား နိုင္ မယ္ ။

ဘယ္ လို ျဖစ္ ျဖစ္ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ထဲ ကို တ ရုတ္ ကို ထိမ္း နိုင္ မယ့္ အ ေမ ရိ ကန္ ဘယ္ ေန ရာ မွာ ျဖစ္ ျဖစ္ ဝင္ လာ တာ ေကာင္း မယ့္ လ ကၡ ဏာ ပါ ပဲ ။

၅ နွစ္ ေလာက္ လာ ရင္း နွီး ၿပီး ထိုင္ ေစာင့္ ခဲ့ တဲ့ အ ေမ ရိ ကန္ Law Firm ကု မၸ ဏီ လို စိတ္ ပ်က္ ၿပီး ျပန္ ထြက္ မ သြား ေအာင္ ကန္ ထုတ္ မ ပစ္ လိုက္ ၾက ဖို႔ ေတာ့ လို ပါ တယ္ ။

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္)
၁၇ ၊ ၃ ၊ ၂၀၁၉

မိုး တင့္ ေဆြ
၁၇ ၊ ၃ ၊ ၂၀၁၉
တ န ဂၤ ေႏြ ။

( မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္) ၏ ေဆာင္းပါးကုိ ေလးစားစြာျဖင့္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ )

  • Unicode Version

အ မေ ရိ ကန် နိုင် ငံ က စီး ပွား ရေး ကော် နာ ကို မြန် မာ နိုင် ငံ မ န္တ လေး မြို့ မှာ မတ် လ ၁၂ ရက် နေ့ က စ တင် ဖွင့် လှစ် ခဲ့ တယ် ။

ဖွင့် ပွဲ မှာ တက် ရောက် စ ကား ပြော ခဲ့ တဲ့ သံ အ မတ် ကြီး စ ကော့ မာ စီ ရယ် က ” တိုင်း ဒေ သ ကြီး အ စိုး ရ ဦး ဆောင် ၍ ဝန် ကြီး များ နှင့် မြို့ တော် ဝန် အ ပါ အ ဝင် တာ ဝန် ရှိ သူ များ က ကူ ညီ ဆောင် ရွက် ပေး နေ သော ကြောင့် ” လို့ မ န္တ လေး မြို့ ကို ရွေး ချယ် ရ တဲ့ အ ကြောင်း ထဲ မှာ ထည့် ပြော သွား တယ် ။

ရန် ကုန် အ စိုး ရ နဲ့ ရန် ကုန် မြို့ တော် ဝန် တို့ က တော့ ရန် ကုန် မြို့ ကြီး စက် ဝိုင်း ပုံ စံ ဖြစ် ဖို့ ၊ တ ရုတ် နိုင် ငံ CCCC ကု မ္ပ ဏီ ရန် ကုန် မြို့ သစ် လုပ် ဖို့ လုံး ပန်း နေ ရ လို့ ၊ င မိုး ရိပ် ချောင်း ပြန် ပြင် ဖို့ ပိုက် ဆံ ချေး ဖို့ တို့ ဒေါ် လာ သန်း ၁၀၀ ကျော် ဖိုး ရန် ကုန် ၆ မြို့ နယ် မိုး တွင်း ရေ လျှံ တာ လုပ် ပြီး လို့ ဘာ မှ မ ကြာ သေး ဘူး အဲ့ ဒီ ခေါင်း စဉ် နဲ့ ပဲ ပြည် ထောင် စု အ စိုး ရ က ဘက် ဂျက် တင် လာ တာ တို့ အ စ ရှိ ကိ စ္စ တွေ နဲ့ လုံး လည် ချာ လည် လိုက် နေ လို့ ဘာ မှ ဖြစ် မ လာ သေး တဲ့ အ ပြင် အ ခု မှ စည် ပင် သာ ယာ ရွေး ကောက် ပွဲ လုပ် မ လို့ ပြင် ဆင် နေ တုန်း ။

မြို့ တော် ဝန် ကိုယ် တိုင် က လည်း သူ တို့ ကို လှည့် မ ကြည့် အား သေး ပါ ဘူး လို့ ပြော ထား သ လို ရန် ကုန် ဝန် ကြီး ချုပ် က လည်း မ န္တ လေး က နယ် မြို့ ပုံ စံ လေး ဆို လား သတ် မှတ် ထား ပါ တယ် ။

အ မှန် တော့ အ မေ ရိ ကန် စီး ပွား ရေး ကော် နာ မ န္တ လေး မှာ ဖွင့် တာ မြန် မာ ပြည် ရဲ့ စီး ပွား ရေး အ ချက် အ ခြာ ကျ လို့ ပါ ။ နောက် တစ် ခု က ရန် ကုန် မှာ တ ရုတ် က အ မြစ် စ တွယ် နေ ပြီ ဖြစ် သ လို တာ ဝန် ရှိ တွေ က လည်း တ ရုတ် မှ တ ရုတ် လို့ ဆုံး ဖြတ် တဲ့ လူ တွေ အ ခွင့် ပို ရှိ နေ တဲ့ အ ချိန် ဖြစ် နေ လို့ လည်း ဖြစ် နိုင် ပါ တယ် ။

မ န္တ လေး မြို့ က တ ရုတ် ပြည် က လာ တဲ့ ကုန်း လမ်း ကြောင်း ၊ အိ န္ဒိ ယ က လာ တဲ့ ကုန်း လမ်း ကြောင်း ၊ ထိုင်း နိုင် ငံ က လာ တဲ့ ကုန်း လမ်း ကြောင်း တွေ ဆုံ တဲ့ အ ရပ် ဖြစ် ရုံ မ က ဘူး မြန် မာ တစ် နိုင် ငံ လုံး နဲ့ နယ် စပ် ဒေ သ တွေ ကို အ တို ဆုံး ဆက် သွယ် လို့ ရ တဲ့ လမ်း ကြောင်း ပေါ် မှာ ရှိ နေ တယ် ။

ဒီ အ နေ အ ထား ကို တ ရုတ် က အ ရင် နေ ရာ ဦး ထား တယ် ။

အ ရင် ခေတ် အ ဆက် ဆက် က စစ် အုပ် ချုပ် ရေး ကာ လ ဖြစ် ခဲ့ တော့ အ မေ ရိ ကန် ထက် တ ရုတ် က အ ခွင့် ပို သာ ခဲ့ ပါ တယ် ။ အဲ့ ဒီ အ ခွင့် အ ရေး ကို လည်း ရ အောင် အ သုံး ချ ခဲ့ တယ် ။ အ ခု မ န္တ လေး မှာ ခိုင် သွား တော့ တ ရုတ် က နောက် ခြေ လှမ်း ရန် ကုန် ကို လှမ်း တော့ တာ ပေါ့ ။

အ မေ ရိ ကန် မှာ လည်း မြန် မာ အ စိုး ရ နဲ့ အ လွှမ်း သင့် နိုင် မယ် ထင် ရ တဲ့ ဒီ မို က ရက် တွေ လက် ထက် မှာ မြန် မာ နိုင် ငံ စစ် အုပ် ချုပ် ရေး မ လွတ် သေး သ လို ဖြစ် နေ ခဲ့ ပြီး လက် ရှိ ရီ ပတ် ပ လီ ကင် သ မ္မ တ ရဲ့ တစ် ခြား ပို အာ ရုံ စိုက် စ ရာ ကိ စ္စ တွေ ကြောင့် မြန် မာ နိုင် ငံ ကို လျှစ် လျှု့ ရှု့ နေ ခဲ့ သ လို ဖြစ် ခဲ့ တယ် ။

အ ခု တ ရုတ် နိုင် ငံ ရဲ့ တစ် ဖက် သတ် ကြီး စိုး လာ မှု တွေ ကို ပြန် ပြီး ထိမ်း ကြောင်း ဖို့ လို အပ် လာ တဲ့ အ ချိန် ဖြစ် လာ ရုံ မ က ဘူး မြန် မာ နိုင် ငံ ကို အ ပြီး သိမ်း သ လို မ လှုတ် နိုင် အောင် တစ် ရစ် ချင်း ပတ် လာ တာ အ မေ ရိ ကန် ဆက် ထိုင် ကြည့် နေ ဖို့ မ သင့် တော့ ဘူး လို့ အ မေ ရိ ကန် တွေ ကိုယ် တိုင် ယုံ ကြည် လာ ကြ ဟန် ရှိ လာ ပါ တယ် ။
Photo: The Irrawaddy

မြစ် ဆုံ ကိ စ္စ က အ ရင် အ စိုး ရ ရဲ့ ဆိုး မွေ လို့ ပြော ရ လောက် အောင် မ ရှူ နိုင် မ ကယ် နိုင် ဖြစ် လာ ရ ချိန် မှာ ဘ င်္ဂါ လီ အ ရေး နဲ့ ကု လ သ မ ဂ္ဂ အ ပါ အ ဝင် က မ္ဘာ့နိုင် ငံ တွေ တစ် ဖက် သတ် ဖိ အား ပေး လာ ကြ တာ ဟာ လည်း မြန် မာ နိုင် ငံ ကို တ ရုတ် ကို အား မ ကိုး ရ မ ဖြစ် အောင် တွန်း ပို့ နေ တာ အ မေ ရိ ကန် တွေ သိ နေ ကြ ပါ တယ် ။

အ ခု တ ရုတ် နိုင် ငံ က ရန် ကုန် မြို့ သစ် ဆို ပြီး မြန် မာ နိုင် ငံ ရဲ့ စီး ပွား ရေး အ ဓိ က ထွက် ပေါက် ပင် လယ် ဝ မှာ နေ ရာ ယူ လာ မယ့် ကိ စ္စ ကို အ မေ ရိ ကန် တွေ ထိုင် ကြည့် နေ ရင် က မ္ဘာ့လူ ဦး ရေ တစ် ဝက် ခန့် ရှိ အာ ဆီ ယံ ရဲ့ လူ ဦး ရေ သန်း ၃၀၀၀ ကျော် နဲ့ ကုန် သွယ် ခွင့် ရ မယ့် တစ် ခု တည်း သော နေ ရာ ဖြစ် တဲ့ မြန် မာ နိုင် ငံ ကို လုံး ဝ လက် လွှတ် ဆုံး ရှုံး သွား ပါ တော့ မယ် ။

( ဒီ နေ ရာ မှာ တ ရုတ် နိုင် ငံ ကို ကျောက် ဖြူ ကော ရန် ကုန် ကော ဆိပ် ကမ်း တွေ မှာ နေ ရာ ပေး ပြီး မြန် မာ့ ရေ ပိုင် နက် အား လုံး နီး ပါး နဲ့ စီး ပွား ရေး ကို ထိမ်း ချုပ် ခွင့် ပေး လိုက် သ လို ဖြစ် နေ စေ တယ် ဆို တာ ကို တော့ သ တိ ပေး ချင် တယ် ။ စ ကား ချပ် ။ )

နယ် စပ် ကုန် သွယ် ရေး အ တွက် အ ဓိ က တ ရုတ် ကို ပဲ မှီ ခို ပြီး မူ ဆယ် က နေ ကုန် သွယ် ရ တယ် ။ ဒီ တော့ တ ရုတ် က နယ် စပ် မှာ နည်း မျိုး စုံ နဲ့ ဒု က္ခ ပေး တယ် ။ တ ရုတ် နိုင် ငံ နယ် စပ် က အ သံ မျိုး ထိုင်း နယ် စပ် အိ န္ဒိ ယ နယ် စပ် တွေ မှာ ကြား ရ ခဲ တယ် ။

အ ခု ပုံ မှန် ကုန် သွယ် ရေး ထွက် ပေါက် တွေ ကို လည်း တ ရုတ် ကို ထိမ်း ချုပ် ခွင့် ပေး ဖို့ လုပ် ပြန် တယ် ။

လွန် ခဲ့ တဲ့ ရက် အ နည်း ငယ် က မူ ဆယ် ဖက် မှာ တ ရုတ် နိုင် ငံ က အ လံ လာ စိုက် တယ် ။ အဲ့ လို အ လား တူ ကိ စ္စ မျိုး တ ရုတ် နိုင် ငံ က မြန် မာ နိုင် ငံ ကို မ ကြာ မ ကြာ လုပ် ပြီး အ နှောက် အ ယှက် ပေး တယ် ။

လက် ရှိ အ ချိန် မှာ လည်း တ ရုတ် နိုင် ငံ က ရေး ဆွဲ တဲ့ က မ္ဘာ့မြေ ပုံ တစ် ခု နဲ့ တ ရုတ် ရုပ် ရှင် ကား ထဲ က ဇာတ် ဝင် ခန်း က မြေ ပုံ တစ် ခု ထဲ မှာ မြန် မာ နိုင် ငံ က နေ ရာ တစ် ချို့ ပါ နေ တယ် လို့ ပြော လာ ကြ တယ် ။ မှန် မ မှန် တော့ မ သိ ပေ မယ့် လေ့ လာ ကြည့် သင့် တယ် လို့ ထင် တယ် ။

တ ရုတ် က မြန် မာ နိုင် ငံ ကို သူ့ မြေ ပုံ ထဲ ထည့် ဆွဲ ထား တာ သာ မှန် ကန် ခဲ့ ပြီး တ ရား ဝင် ကန့် ကွက် တာ တွေ မ လုပ် မိ ရင် ဒါ မှ မ ဟုတ် မ သိ ဟန် ဆောင် နေ ရင် နောက် မ ကြာ ခင် စိန့် မာ တင် ကျွန်း လို တ ရား ဝင် ပေး လိုက် ရ လိမ့် မယ် ။

ဒီ လို တာ ဝန် ရှိ သူ တွေ သ တိ မ မူ အ လေး အ နက် မ ထား တတ် တာ တွေ ကြောင့် အ မေ ရိ ကန် နိုင် ငံ က မြန် မာ နိုင် ငံ အ ရေး မှာ ထဲ ထဲ ဝင် ဝင် အ နီး ကပ် စောင့် ကြည့် ဖို့ ပြင် ဆင် လာ တယ် လို့ ယူ ဆ မိ ပါ တယ် ။

အ မေ ရိ ကန် ဘယ် လို အ ခြေ အ နေ နဲ့ ဖြစ် ဖြစ် မြန် မာ နိုင် ငံ ကို ဝင် လာ တာ တ ရုတ် အ တွက် ပြ ဿ နာ ဖြစ် သ လို မြန် မာ အ တွက် ကောင်း ပါ တယ် ။ ရန် ကုန် မြို့ သစ် ကို အ ရမ်း ကို ပဲ လုပ် ချင် နေ ပါ တယ် ဆို ရင် အ ခု လုပ် နေ တဲ့ အ ရင်း ၁.၆ ဘီ လီ ယံ ဆို တာ ကို CCCC တစ် ယောက် တည်း လုပ် မယ့် အ စား CEO ဦး သိမ်း ဝေ ကိုယ် တိုင် ပြော ခဲ့ တဲ့ လာ ရင်း နှီး ချင် ကြ တဲ့ ကု မ္ပ ဏီ တွေ ကို သူ တို့ လုပ် ချင် တဲ့ လုပ် နိုင် မယ့် သန်း ၂၀၀ ၃၀၀ စီ နိုင် ငံ ခွဲ ပေး လိုက် ရင် ပို ပြီး Metripolitan ဆန် သွား မယ် ။

ပြည် သူ တွေ လည်း စိတ် သက် သာ ရာ ရ သွား မယ် ။ ကြွေး မြှီ ထောင် ခြောက် က လည်း လွတ် သွား နိုင် မယ် ။

ဘယ် လို ဖြစ် ဖြစ် မြန် မာ နိုင် ငံ ထဲ ကို တ ရုတ် ကို ထိမ်း နိုင် မယ့် အ မေ ရိ ကန် ဘယ် နေ ရာ မှာ ဖြစ် ဖြစ် ဝင် လာ တာ ကောင်း မယ့် လ က္ခ ဏာ ပါ ပဲ ။

၅ နှစ် လောက် လာ ရင်း နှီး ပြီး ထိုင် စောင့် ခဲ့ တဲ့ အ မေ ရိ ကန် Law Firm ကု မ္ပ ဏီ လို စိတ် ပျက် ပြီး ပြန် ထွက် မ သွား အောင် ကန် ထုတ် မ ပစ် လိုက် ကြ ဖို့ တော့ လို ပါ တယ် ။

မိုး တင့် ( ရန် ကုန် တ က္က သိုလ်)
၁၇ ၊ ၃ ၊ ၂၀၁၉

မိုး တင့် ဆွေ
၁၇ ၊ ၃ ၊ ၂၀၁၉
တ န င်္ဂ နွေ ။

( မိုး တင့် ( ရန် ကုန် တ က္က သိုလ်) ၏ ဆောင်းပါးကို လေးစားစွာဖြင့် ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည် )

About the author

Crypoetess

Leave a Comment