Shwe News

ေဘးရန္ကင္းကြာ စီးပြားျဖာသည့္ …ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ …ဂါထာပါဠိ အနက္

၁။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံံ ၊အရဟံ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊အရဟႏၲံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊အရဟႏၲံ သိရသာ နမာမိ၊ပထေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ။

ေသာဘဂဝါ၊ ထိုေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ ဤသို႔ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔၏ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။အရဟံ အရဟံမည္ေတာ္မူပါေပ၏။

ေသာဘဂဝါ၊ ထိုေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဝတ၊ စင္စစ္ ဧကန္အမွန္မလြဲ၊ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔၏ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ပါေပ၏။

အရဟႏၲံ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔၏ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သရဏံ ကိုးကြယ္အားထားရာဟူ၍ ဂစာၦမိ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ပါ၏။

အရဟႏၲံ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔၏ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သိရသာ ဦးေခါင္းရတနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္ နမာမိ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏။

ပထေမာ ေရွးဦးစြာေသာ ဝဇိရပါကာေရာ အစြမ္းထက္ျမတ္ ဂုဏ္ေတာ္ဓမၼစက္ျဖင့္ အကာအရံျပဳျခင္းပါေပတည္း။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ ဤသို႔ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔၏ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။
အရဟံ အရဟံ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၂။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊ သမၼာသမၺဳေဒၶါ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ သမၼာသမၺဳဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ သမၼာသမၺဳဒၶံ သိရသာ နမာမိ၊ ဒုတိေယာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ တရားအလုံးစုံကို အကုန္အစင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊ သမၼာသမၺဳဒၶ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထို ေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဝတ၊ စင္စစ္ ဧကန္ အမွန္မလြဲး။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊ တရားအလုံးစုံကို အကုန္အစင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူပါေပ၏။

သမၼာသမၺဳဒၶံ၊ တရားအလုံးစုံကို အကုန္အစင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။ သရဏံ၊ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစာၦမိ၊ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ပါ၏။

သမၼာသမၺဳဒၶံ၊ တရားအလုံးစုံကို အကုန္အစင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။သိရသာ၊ ဦးေခါင္းရ တနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္။ နမာမိ၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏။

ဒုတိေယာ၊ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ။ ဝဇိရပါကာေရာ၊ အစြမ္းထက္ျမတ္ ဂုဏ္ေတာ္ဓမၼစက္ျဖင့္ အကာအရံျပဳျခင္းပါေပတည္း။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ တရားအလုံးစုံကို အကုန္အစင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။

သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊ သမၼာသမၺဳဒၶ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၃။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ သိရသာ နမာမိ၊တတိေယာ ဝဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ဝိဇၨာသုံးပါး၊ ဝိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏတရား တစ္ဆယ့္ငါး ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။

ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊ ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထို ေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဝတ၊ စင္စစ္ ဧကန္ အမွန္မလြဲး။ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊ ဝိဇၨာသုံးပါး၊ ဝိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏတရား တစ္ဆယ့္ငါး ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပ၏။

ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ၊ ဝိဇၨာသုံးပါး၊ ဝိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏတရား တစ္ဆယ့္ငါး ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။

သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစာၦမိ၊ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ပါ၏။

ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ၊ ဝိဇၨာသုံးပါး၊ ဝိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏတရား တစ္ဆယ့္ငါး ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။သိရသာ၊ ဦးေခါင္းရ တနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္။ နမာမိ၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏။

တတိေယာ၊ သုံးခုေျမာက္ေသာ။ ဝဇိရပါကာေရာ၊ အစြမ္းထက္ျမတ္ ဂုဏ္ေတာ္ဓမၼစက္ျဖင့္ အကာအရံျပဳျခင္းပါေပတည္း။
ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ဝိဇၨာသုံးပါး၊ ဝိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏတရား တစ္ဆယ့္ငါး ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။

ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊ ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၄။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂေတာ၊ သုဂေတာ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ သုဂတံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ သုဂတံ သိရသာ နမာမိ၊စတုေတၳာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂေတာ။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ နိဗၺာန္သို႔ သြားေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကင့္လည္း။

သုဂေတာ၊ သုဂတမည္ေတာ္မူပါေပ၏။(တစ္နည္း) ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း၊ သုဂေတာ၊ သုဂတမည္ေတာ္မူပါေပ၏။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထို ေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဝတ၊ စင္စစ္ ဧကန္ အမွန္မလြဲး။ သုဂေတာ၊ နိဗၺာန္သို႔ သြားေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။

(တစ္နည္း) သုဂေတာ၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။

သုဂတံ၊ နိဗၺာန္သို႔ သြားေတာ္မူတတ္ေသာ။ (တစ္နည္း) ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။ သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစာၦမိ၊ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ပါ၏။

သုဂတံ၊ နိဗၺာန္သို႔ သြားေတာ္မူတတ္ေသာ။ (တစ္နည္း) ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။ သိရသာ၊ ဦးေခါင္းရ တနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္။ နမာမိ၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏။

စတုေတၳာ။ ေလးခုေျမာက္ေသာ။ ဝဇိရပါကာေရာ၊ အစြမ္းထက္ျမတ္ ဂုဏ္ေတာ္ဓမၼစက္ျဖင့္ အကာအရံျပဳျခင္းပါေပတည္း။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ နိဗၺာန္သို႔ သြားေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကင့္လည္း။

သုဂေတာ၊ သုဂတမည္ေတာ္မူပါေပ၏။(တစ္နည္း) ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း၊ သုဂေတာ၊ သုဂတမည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၅။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ေလာကဝိဒူ၊ ေလာကဝိဒူ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ ေလာကဝိဒုံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ ေလာကဝိဒုံ သိရသာ နမာမိ၊ ပၪၥေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ေလာကဝိဒူ။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။

ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ကာမေလာက၊ ႐ူပေလာက၊ အ႐ူပေလာကတည္းဟူေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကင့္လည္း။

(တစ္နည္း) ဣတိပိ၊ ဤသို႔ သတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက၊ ၾသကာသေလာကဟုဆိုအပ္ေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း၊ ေလာကဝိဒူ၊ ေလာကဝိဒူ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထို ေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဝတ၊ စင္စစ္ ဧကန္ အမွန္မလြဲး။ ေလာကဝိဒူ၊ ကာမေလာက၊ ႐ူပေလာက၊

အ႐ူပေလာကတည္းဟူေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။ (တစ္နည္း) ဣတိပိ၊ ဤသို႔ သတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက၊ ၾသကာသေလာကဟုဆိုအပ္ေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။

ေလာကဝိဒုံ၊ ကာမေလာက၊ ႐ူပေလာက၊ အ႐ူပေလာကတည္းဟူေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြားဘုရားကို (တစ္နည္း) ဣတိပိ၊

ဤသို႔ သတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက၊ ၾသကာသေလာကဟုဆိုအပ္ေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။

သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစာၦမိ၊ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ပါ၏။

ေလာကဝိဒုံ၊ ကာမေလာက၊ ႐ူပေလာက၊ အ႐ူပေလာကတည္းဟူေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြားဘုရားကို (တစ္နည္း) ဣတိပိ၊

ဤသို႔ သတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက၊ ၾသကာသေလာကဟုဆိုအပ္ေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။ သိရသာ၊ ဦးေခါင္းရတနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္။ နမာမိ၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏။

ပၪၥေမာ၊ ငါးခုေျမာက္ေသာ။ ဝဇိရပါကာေရာ၊ အစြမ္းထက္ျမတ္ ဂုဏ္ေတာ္ဓမၼစက္ျဖင့္ အကာအရံျပဳျခင္းပါေပတည္း။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ကာမေလာက၊ ႐ူပေလာက၊

အ႐ူပေလာကတည္းဟူေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကင့္လည္း။

(တစ္နည္း) ဣတိပိ၊ ဤသို႔ သတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက၊ ၾသကာသေလာကဟုဆိုအပ္ေသာ ေလာကသုံးပါးကို သိေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း၊ ေလာကဝိဒူ၊ ေလာကဝိဒူ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၆။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ၊ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ အႏုတၱရံ ပုရိသ ဒမၼသာရထႎ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ အႏုတၱရံ ပုရိသ ဒမၼသာရထႎ သိရသာ နမာမိ၊

ဆ႒ေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ဆုံးမေတာ္မူရာ၌အတုမရွိျမတ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ၊ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထို ေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဝတ၊ စင္စစ္ ဧကန္ အမွန္မလြဲး။ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ၊ ဆုံးမေတာ္မူရာ၌အတုမရွိ ျမတ္ေတာ္မူပါေပ၏။

အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ံ၊ ဆုံးမေတာ္မူရာ၌ အတုမရွိျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။ သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစာၦမိ၊ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ပါ၏။

အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ံ၊ ဆုံးမေတာ္မူရာ၌ အတုမရွိျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။ သိရသာ၊ ဦးေခါင္းရ တနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္။ နမာမိ၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏။

ဆ႒ေမာ၊ ေျခာက္ခုေျမာက္ေသာ။ ဝဇိရပါကာေရာ၊ အစြမ္းထက္ျမတ္ ဂုဏ္ေတာ္ဓမၼစက္ျဖင့္ အကာအရံျပဳျခင္းပါေပတည္း။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ဆုံးမေတာ္မူရာ၌အတုမရွိျမတ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။

အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ၊ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼ မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၇။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ၊ သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ သတၳာရံ ေဒဝမႏုႆာနံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊သတၳာရံ ေဒဝမႏုႆာနံ သိရသာ နမာမိ၊ သတၱေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ နတ္၊ လူတို႔၏ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။ သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ၊ သတၳာေဒဝမႏုႆာန မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထို ေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဝတ၊ စင္စစ္ ဧကန္ အမွန္မလြဲး။ သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။

သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားကို။ သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစာၦမိ၊ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ပါ၏။

သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားကို။ သိရသာ၊ ဦးေခါင္းရ တနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္။ နမာမိ၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏။

သတၱေမာ၊ ခုႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ။ ဝဇိရပါကာေရာ၊ အစြမ္းထက္ျမတ္ ဂုဏ္ေတာ္ဓမၼစက္ျဖင့္ အကာအရံျပဳျခင္းပါေပတည္း။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ နတ္၊ လူတို႔၏ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။

သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ၊ သတၳာေဒဝမႏုႆာန မည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၈။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ၊ ဗုေဒၶါ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ ဗုဒၶံ သိရသာ နမာမိ၊ အ႒ေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ သစၥာေလးပါး တရားတို႔ကို မိမိကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္းသိ၊ သတၱဝါအမ်ားတို႔အားလည္း သိေစေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။ ဗုေဒၶါ၊ ဗုဒၶမည္ေတာ္မူပါေပ၏။

ဘဂဝါ၊ ထို ေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဝတ၊ စင္စစ္ ဧကန္ အမွန္မလြဲး။ ဗုေဒၶါ၊ သစၥာေလးပါး တရားတို႔ကို မိမိကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္းသိ၊ သတၱဝါအမ်ားတို႔အားလည္း သိေစေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။

ဗုဒၶံ၊ သစၥာေလးပါး တရားတို႔ကို မိမိကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္းသိ၊ သတၱဝါအမ်ားတို႔အားလည္း သိေစေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားကို။ သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစာၦမိ၊ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ပါ၏။

ဗုဒၶံ၊ သစၥာေလးပါး တရားတို႔ကို မိမိကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္းသိ၊ သတၱဝါအမ်ားတို႔အားလည္း သိေစေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားကို။

သိရသာ၊ ဦးေခါင္းရ တနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္။ နမာမိ၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏။

အ႒ေမာ၊ ရွစ္ခုေျမာက္ေသာ။ ဝဇိရပါကာေရာ၊ အစြမ္းထက္ျမတ္ ဂုဏ္ေတာ္ဓမၼစက္ျဖင့္ အကာအရံျပဳျခင္းပါေပတည္း။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ သစၥာေလးပါး တရားတို႔ကို မိမိကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္းသိ၊

သတၱဝါအမ်ားတို႔အားလည္း သိေစေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။ ဗုေဒၶါ၊ ဗုဒၶမည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၉။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ၊ ဘဂဝါ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ ဘဂဝႏၲံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ဘဂဝႏၲံ သိရသာ နမာမိ၊ နဝေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ဘုန္းေတာ္အနႏၲ၊ တန္ခိုးေတာ္အနႏၲတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။ ဘဂဝါ၊ ဘဂဝါမည္ေတာ္မူပါေပ၏။

ဘဂဝါ၊ ထို ေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဝတ၊ စင္စစ္ ဧကန္ အမွန္မလြဲး။ ဘဂဝါ၊ ဘုန္းေတာ္အနႏၲ၊ တန္ခိုးေတာ္အနႏၲတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပ၏။

ဘဂဝႏၲံ၊ ဘုန္းေတာ္အနႏၲ၊ တန္ခိုးေတာ္အနႏၲတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားကို။ သရဏံ၊ ကိုးကြယ္ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစာၦမိ၊ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ပါ၏။

ဘဂဝႏၲံ၊ ဘုန္းေတာ္အနႏၲ၊ တန္ခိုးေတာ္အနႏၲတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားကို။ သိရသာ၊ ဦးေခါင္းရ တနာ ျမတ္အဂၤါျဖင့္။ နမာမိ၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏။

နဝေမာ၊ ကိုးခုေျမာက္ေသာ။ ဝဇိရပါကာေရာ၊ အစြမ္းထက္ျမတ္ ဂုဏ္ေတာ္ဓမၼစက္ျဖင့္ အကာအရံျပဳျခင္းပါေပတည္း။

ေသာ ဘဂဝါ၊ ထိုေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။ ဣတိပိ၊ ဤသို႔ ဘုန္းေတာ္အနႏၲ၊ တန္ခိုးေတာ္အနႏၲတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။ ဘဂဝါ၊ ဘဂဝါမည္ေတာ္မူပါေပ၏။

၁၀။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ေလာကဝိဒူ၊ ေလာကဝိဒူ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ ေလာကဝိဒုံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ ေလာကဝိဒုံ သိရသာ နမာမိ၊ပၪၥေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ေလာကဝိဒူ။

အပိုဒ္(၅) ေလာကဝိဒူ ႏွင့္တူ၏

၁၁။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂေတာ၊ သုဂေတာ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ သုဂတံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ သုဂတံ သိရသာ နမာမိ၊ စတုေတၳာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂေတာ။

အပိုဒ္(၄) သုဂေတာႏွင့္တူ၏။

၁၂။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ၊ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ အႏုတၱရံ ပုရိသ ဒမၼသာရထႎ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ အႏုတၱရံ ပုရိသ ဒမၼသာရထႎ သိရသာ နမာမိ၊ ဆ႒ေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ။

အပိုဒ္(၆) အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိႏွင့္တူ၏။

၁၃။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ သိရသာ နမာမိ၊ တတိေယာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ။

အပိုဒ္(၃) ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ႏွင့္တူ၏။

၁၄။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ၊ သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ သတၳာရံ ေဒဝမႏုႆာနံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ သတၳာရံ ေဒဝမႏုႆာနံ သိရသာ နမာမိ၊ သတၱေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ။

အပိုဒ္(၇) သတၳာေဒဝမႏုႆာနံႏွင့္တူ၏

၁၅။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊ သမၼာသမၺဳေဒၶါ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ သမၼာသမၺဳဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ သမၼာသမၺဳဒၶံ သိရသာ နမာမိ၊ ဒုတိေယာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ။အပိုဒ္(၂) သမၼာသမၺဳဒၶႏွင့္တူ၏။

၁၆။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ၊ ဗုေဒၶါ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ ဗုဒၶံ သိရသာ နမာမိ၊ အ႒ေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ။ အပိုဒ္(၈) ဘဂဝါႏွင့္တူ၏။

၁၇။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ၊အရဟံ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊အရဟႏၲံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊အရဟႏၲံ သိရသာ နမာမိ၊ပထေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ။

အပိုဒ္(၁) အရဟံႏွင့္တူ၏။

၁၈။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ၊ဘဂဝါ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ဘဂဝႏၲံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ဘဂဝႏၲံ သိရသာ နမာမိ၊နဝေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ။

အပိုဒ္(၉) ဘဂဝါႏွင့္တူ၏။

ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာၿပီး၏။

Credit:ကိုညာႀကီး

  • Unicode Version

၁။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံံ ၊အရဟံ ဝတ သော ဘဂဝါ၊အရဟန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊အရဟန္တံ သိရသာ နမာမိ၊ပထမော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ။

သောဘဂဝါ၊ ထိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဣတိပိ ဤသို့ လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော်မူထိုက်သော အကြောင်းကြောင့်လည်း။အရဟံ အရဟံမည်တော်မူပါပေ၏။

သောဘဂဝါ၊ ထိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဝတ၊ စင်စစ် ဧကန်အမှန်မလွဲ၊ လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော်မူထိုက်ပါပေ၏။

အရဟန္တံ လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရားကို သရဏံ ကိုးကွယ်အားထားရာဟူ၍ ဂစ္ဆာမိ ဆည်းကပ်ပူဇော်ပါ၏။

အရဟန္တံ လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရားကို သိရသာ ဦးခေါင်းရတနာ မြတ်အင်္ဂါဖြင့် နမာမိ ရှိခိုးကန်တော့ပါ၏။

ပထမော ရှေးဦးစွာသော ဝဇိရပါကာရော အစွမ်းထက်မြတ် ဂုဏ်တော်ဓမ္မစက်ဖြင့် အကာအရံပြုခြင်းပါပေတည်း။

သော ဘဂဝါ၊ ထိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဣတိပိ ဤသို့ လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော်မူထိုက်သော အကြောင်းကြောင့်လည်း။
အရဟံ အရဟံ မည်တော်မူပါပေ၏။

၂။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ ဝတ သော ဘဂဝါ၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ သိရသာ နမာမိ၊ ဒုတိယော ဝဇီရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ။

သော ဘဂဝါ၊ ထိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဣတိပိ၊ ဤသို့ တရားအလုံးစုံကို အကုန်အစင် ကိုယ်တော်တိုင် ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ မည်တော်မူပါပေ၏။

သော ဘဂဝါ၊ ထို ရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဝတ၊ စင်စစ် ဧကန် အမှန်မလွဲး။ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ၊ တရားအလုံးစုံကို အကုန်အစင် ကိုယ်တော်တိုင် ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူပါပေ၏။

သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ၊ တရားအလုံးစုံကို အကုန်အစင် ကိုယ်တော်တိုင် ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို။ သရဏံ၊ကိုးကွယ်ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစ္ဆာမိ၊ ဆည်းကပ်ပူဇော်ပါ၏။

သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ၊ တရားအလုံးစုံကို အကုန်အစင် ကိုယ်တော်တိုင် ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို။သိရသာ၊ ဦးခေါင်းရ တနာ မြတ်အင်္ဂါဖြင့်။ နမာမိ၊ ရှိခိုးကန်တော့ပါ၏။

ဒုတိယော၊ နှစ်ခုမြောက်သော။ ဝဇိရပါကာရော၊ အစွမ်းထက်မြတ် ဂုဏ်တော်ဓမ္မစက်ဖြင့် အကာအရံပြုခြင်းပါပေတည်း။

သော ဘဂဝါ၊ ထိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဣတိပိ၊ ဤသို့ တရားအလုံးစုံကို အကုန်အစင် ကိုယ်တော်တိုင် ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း။

သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ မည်တော်မူပါပေ၏။

၃။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော၊ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော ဝတ သော ဘဂဝါ၊ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နံ သိရသာ နမာမိ၊တတိယော ဝဇီရပါကာရော၊

သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော။

သော ဘဂဝါ၊ ထိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ဣတိပိ၊ ဤသို့ ဝိဇ္ဇာသုံးပါး၊ ဝိဇ္ဇာရှစ်ပါး၊ စရဏတရား တစ်ဆယ့်ငါး ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း။

ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော၊ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္န မည်တော်မူပါပေ၏။

သော ဘဂဝါ၊ ထို ရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဝတ၊ စင်စစ် ဧကန် အမှန်မလွဲး။ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော၊ ဝိဇ္ဇာသုံးပါး၊ ဝိဇ္ဇာရှစ်ပါး၊ စရဏတရား တစ်ဆယ့်ငါး ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏။

ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နံ၊ ဝိဇ္ဇာသုံးပါး၊ ဝိဇ္ဇာရှစ်ပါး၊ စရဏတရား တစ်ဆယ့်ငါး ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို။

သရဏံ၊ ကိုးကွယ်ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစ္ဆာမိ၊ ဆည်းကပ်ပူဇော်ပါ၏။

ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နံ၊ ဝိဇ္ဇာသုံးပါး၊ ဝိဇ္ဇာရှစ်ပါး၊ စရဏတရား တစ်ဆယ့်ငါး ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို။သိရသာ၊ ဦးခေါင်းရ တနာ မြတ်အင်္ဂါဖြင့်။ နမာမိ၊ ရှိခိုးကန်တော့ပါ၏။

တတိယော၊ သုံးခုမြောက်သော။ ဝဇိရပါကာရော၊ အစွမ်းထက်မြတ် ဂုဏ်တော်ဓမ္မစက်ဖြင့် အကာအရံပြုခြင်းပါပေတည်း။
သော ဘဂဝါ၊ ထိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဣတိပိ၊ ဤသို့ ဝိဇ္ဇာသုံးပါး၊ ဝိဇ္ဇာရှစ်ပါး၊ စရဏတရား တစ်ဆယ့်ငါး ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း။

ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော၊ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္န မည်တော်မူပါပေ၏။

၄။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂတော၊ သုဂတော ဝတ သော ဘဂဝါ၊ သုဂတံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သုဂတံ သိရသာ နမာမိ၊စတုတ္ထော ဝဇီရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂတော။

သော ဘဂဝါ၊ ထိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဣတိပိ၊ ဤသို့ နိဗ္ဗာန်သို့ သွားတော်မူတတ်သော အကြောင်းကြေင့်လည်း။

သုဂတော၊ သုဂတမည်တော်မူပါပေ၏။(တစ်နည်း) ဣတိပိ၊ ဤသို့ ကောင်းသောစကားကို ဆိုတော်မူတတ်သော အကြောင်းကြောင့်လည်း၊ သုဂတော၊ သုဂတမည်တော်မူပါပေ၏။

သော ဘဂဝါ၊ ထို ရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဝတ၊ စင်စစ် ဧကန် အမှန်မလွဲး။ သုဂတော၊ နိဗ္ဗာန်သို့ သွားတော်မူတတ်ပါပေ၏။

(တစ်နည်း) သုဂတော၊ ကောင်းသောစကားကို ဆိုတော်မူတတ်ပါပေ၏။

သုဂတံ၊ နိဗ္ဗာန်သို့ သွားတော်မူတတ်သော။ (တစ်နည်း) ကောင်းသောစကားကို ဆိုတော်မူတတ်သော မြတ်စွာဘုရားကို။ သရဏံ၊ ကိုးကွယ်ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစ္ဆာမိ၊ ဆည်းကပ်ပူဇော်ပါ၏။

သုဂတံ၊ နိဗ္ဗာန်သို့ သွားတော်မူတတ်သော။ (တစ်နည်း) ကောင်းသောစကားကို ဆိုတော်မူတတ်သော မြတ်စွာဘုရားကို။ သိရသာ၊ ဦးခေါင်းရ တနာ မြတ်အင်္ဂါဖြင့်။ နမာမိ၊ ရှိခိုးကန်တော့ပါ၏။

စတုတ္ထော။ လေးခုမြောက်သော။ ဝဇိရပါကာရော၊ အစွမ်းထက်မြတ် ဂုဏ်တော်ဓမ္မစက်ဖြင့် အကာအရံပြုခြင်းပါပေတည်း။

သော ဘဂဝါ၊ ထိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဣတိပိ၊ ဤသို့ နိဗ္ဗာန်သို့ သွားတော်မူတတ်သော အကြောင်းကြေင့်လည်း။

သုဂတော၊ သုဂတမည်တော်မူပါပေ၏။(တစ်နည်း) ဣတိပိ၊ ဤသို့ ကောင်းသောစကားကို ဆိုတော်မူတတ်သော အကြောင်းကြောင့်လည်း၊ သုဂတော၊ သုဂတမည်တော်မူပါပေ၏။

၅။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ လောကဝိဒူ၊ လောကဝိဒူ ဝတ သော ဘဂဝါ၊ လောကဝိဒုံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ လောကဝိဒုံ သိရသာ နမာမိ၊ ပဉ္စမော ဝဇီရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ လောကဝိဒူ။

သော ဘဂဝါ၊ ထိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။

ဣတိပိ၊ ဤသို့ ကာမလောက၊ ရူပလောက၊ အရူပလောကတည်းဟူသော လောကသုံးပါးကို သိတော်မူတတ်သော အကြောင်းကြေင့်လည်း။

(တစ်နည်း) ဣတိပိ၊ ဤသို့ သတ္တလောက၊ သင်္ခါရလောက၊ သြကာသလောကဟုဆိုအပ်သော လောကသုံးပါးကို သိတော်မူတတ်သော အကြောင်းကြောင့်လည်း၊ လောကဝိဒူ၊ လောကဝိဒူ မည်တော်မူပါပေ၏။

သော ဘဂဝါ၊ ထို ရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဝတ၊ စင်စစ် ဧကန် အမှန်မလွဲး။ လောကဝိဒူ၊ ကာမလောက၊ ရူပလောက၊

အရူပလောကတည်းဟူသော လောကသုံးပါးကို သိတော်မူတတ်ပါပေ၏။ (တစ်နည်း) ဣတိပိ၊ ဤသို့ သတ္တလောက၊ သင်္ခါရလောက၊ သြကာသလောကဟုဆိုအပ်သော လောကသုံးပါးကို သိတော်မူတတ်ပါပေ၏။

လောကဝိဒုံ၊ ကာမလောက၊ ရူပလောက၊ အရူပလောကတည်းဟူသော လောကသုံးပါးကို သိတော်မူတတ်သော မြတ်စွားဘုရားကို (တစ်နည်း) ဣတိပိ၊

ဤသို့ သတ္တလောက၊ သင်္ခါရလောက၊ သြကာသလောကဟုဆိုအပ်သော လောကသုံးပါးကို သိတော်မူတတ်သော မြတ်စွာဘုရားကို။

သရဏံ၊ ကိုးကွယ်ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစ္ဆာမိ၊ ဆည်းကပ်ပူဇော်ပါ၏။

လောကဝိဒုံ၊ ကာမလောက၊ ရူပလောက၊ အရူပလောကတည်းဟူသော လောကသုံးပါးကို သိတော်မူတတ်သော မြတ်စွားဘုရားကို (တစ်နည်း) ဣတိပိ၊

ဤသို့ သတ္တလောက၊ သင်္ခါရလောက၊ သြကာသလောကဟုဆိုအပ်သော လောကသုံးပါးကို သိတော်မူတတ်သော မြတ်စွာဘုရားကို။ သိရသာ၊ ဦးခေါင်းရတနာ မြတ်အင်္ဂါဖြင့်။ နမာမိ၊ ရှိခိုးကန်တော့ပါ၏။

ပဉ္စမော၊ ငါးခုမြောက်သော။ ဝဇိရပါကာရော၊ အစွမ်းထက်မြတ် ဂုဏ်တော်ဓမ္မစက်ဖြင့် အကာအရံပြုခြင်းပါပေတည်း။

သော ဘဂဝါ၊ ထိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဣတိပိ၊ ဤသို့ ကာမလောက၊ ရူပလောက၊

အရူပလောကတည်းဟူသော လောကသုံးပါးကို သိတော်မူတတ်သော အကြောင်းကြေင့်လည်း။

(တစ်နည်း) ဣတိပိ၊ ဤသို့ သတ္တလောက၊ သင်္ခါရလောက၊ သြကာသလောကဟုဆိုအပ်သော လောကသုံးပါးကို သိတော်မူတတ်သော အကြောင်းကြောင့်လည်း၊ လောကဝိဒူ၊ လောကဝိဒူ မည်တော်မူပါပေ၏။

၆။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ၊ အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ ဝတ သော ဘဂဝါ၊ အနုတ္တရံ ပုရိသ ဒမ္မသာရထိံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ အနုတ္တရံ ပုရိသ ဒမ္မသာရထိံ သိရသာ နမာမိ၊

ဆဋ္ဌမော ဝဇီရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ။

သော ဘဂဝါ၊ ထိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ဣတိပိ၊ ဤသို့ ဆုံးမတော်မူရာ၌အတုမရှိမြတ်တော်မူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း။ အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိ၊ အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မ မည်တော်မူပါပေ၏။

သော ဘဂဝါ၊ ထို ရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဝတ၊ စင်စစ် ဧကန် အမှန်မလွဲး။ အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိ၊ ဆုံးမတော်မူရာ၌အတုမရှိ မြတ်တော်မူပါပေ၏။

အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိ ံ၊ ဆုံးမတော်မူရာ၌ အတုမရှိမြတ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို။ သရဏံ၊ ကိုးကွယ်ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစ္ဆာမိ၊ ဆည်းကပ်ပူဇော်ပါ၏။

အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိ ံ၊ ဆုံးမတော်မူရာ၌ အတုမရှိမြတ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို။ သိရသာ၊ ဦးခေါင်းရ တနာ မြတ်အင်္ဂါဖြင့်။ နမာမိ၊ ရှိခိုးကန်တော့ပါ၏။

ဆဋ္ဌမော၊ ခြောက်ခုမြောက်သော။ ဝဇိရပါကာရော၊ အစွမ်းထက်မြတ် ဂုဏ်တော်ဓမ္မစက်ဖြင့် အကာအရံပြုခြင်းပါပေတည်း။

သော ဘဂဝါ၊ ထိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဣတိပိ၊ ဤသို့ ဆုံးမတော်မူရာ၌အတုမရှိမြတ်တော်မူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း။

အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိ၊ အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မ မည်တော်မူပါပေ၏။

၇။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ္ထာ ဒေဝမနုဿာနံ၊ သတ္ထာ ဒေဝမနုဿာနံ ဝတ သော ဘဂဝါ၊ သတ္ထာရံ ဒေဝမနုဿာနံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊သတ္ထာရံ ဒေဝမနုဿာနံ သိရသာ နမာမိ၊ သတ္တမော ဝဇီရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ္ထာ ဒေဝမနုဿာနံ။

သော ဘဂဝါ၊ ထိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဣတိပိ၊ ဤသို့ နတ်၊ လူတို့၏ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်တော်မူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း။ သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ၊ သတ္ထာဒေဝမနုဿာန မည်တော်မူပါပေ၏။

သော ဘဂဝါ၊ ထို ရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဝတ၊ စင်စစ် ဧကန် အမှန်မလွဲး။ သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ၊ နတ်လူတို့၏ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်တော်မူပါပေ၏။

သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ၊ နတ်လူတို့၏ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကို။ သရဏံ၊ ကိုးကွယ်ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစ္ဆာမိ၊ ဆည်းကပ်ပူဇော်ပါ၏။

သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ၊ နတ်လူတို့၏ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကို။ သိရသာ၊ ဦးခေါင်းရ တနာ မြတ်အင်္ဂါဖြင့်။ နမာမိ၊ ရှိခိုးကန်တော့ပါ၏။

သတ္တမော၊ ခုနှစ်ခုမြောက်သော။ ဝဇိရပါကာရော၊ အစွမ်းထက်မြတ် ဂုဏ်တော်ဓမ္မစက်ဖြင့် အကာအရံပြုခြင်းပါပေတည်း။

သော ဘဂဝါ၊ ထိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဣတိပိ၊ ဤသို့ နတ်၊ လူတို့၏ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်တော်မူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း။

သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ၊ သတ္ထာဒေဝမနုဿာန မည်တော်မူပါပေ၏။

၈။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုဒ္ဓေါ၊ ဗုဒ္ဓေါ ဝတ သော ဘဂဝါ၊ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဗုဒ္ဓံ သိရသာ နမာမိ၊ အဋ္ဌမော ဝဇီရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုဒ္ဓေါ။

သော ဘဂဝါ၊ ထိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဣတိပိ၊ ဤသို့ သစ္စာလေးပါး တရားတို့ကို မိမိကိုယ်တော်တိုင်လည်းသိ၊ သတ္တဝါအများတို့အားလည်း သိစေတော်မူတတ်သော အကြောင်းကြောင့်လည်း။ ဗုဒ္ဓေါ၊ ဗုဒ္ဓမည်တော်မူပါပေ၏။

ဘဂဝါ၊ ထို ရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဝတ၊ စင်စစ် ဧကန် အမှန်မလွဲး။ ဗုဒ္ဓေါ၊ သစ္စာလေးပါး တရားတို့ကို မိမိကိုယ်တော်တိုင်လည်းသိ၊ သတ္တဝါအများတို့အားလည်း သိစေတော်မူတတ်ပါပေ၏။

ဗုဒ္ဓံ၊ သစ္စာလေးပါး တရားတို့ကို မိမိကိုယ်တော်တိုင်လည်းသိ၊ သတ္တဝါအများတို့အားလည်း သိစေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကို။ သရဏံ၊ ကိုးကွယ်ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစ္ဆာမိ၊ ဆည်းကပ်ပူဇော်ပါ၏။

ဗုဒ္ဓံ၊ သစ္စာလေးပါး တရားတို့ကို မိမိကိုယ်တော်တိုင်လည်းသိ၊ သတ္တဝါအများတို့အားလည်း သိစေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကို။

သိရသာ၊ ဦးခေါင်းရ တနာ မြတ်အင်္ဂါဖြင့်။ နမာမိ၊ ရှိခိုးကန်တော့ပါ၏။

အဋ္ဌမော၊ ရှစ်ခုမြောက်သော။ ဝဇိရပါကာရော၊ အစွမ်းထက်မြတ် ဂုဏ်တော်ဓမ္မစက်ဖြင့် အကာအရံပြုခြင်းပါပေတည်း။

သော ဘဂဝါ၊ ထိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဣတိပိ၊ ဤသို့ သစ္စာလေးပါး တရားတို့ကို မိမိကိုယ်တော်တိုင်လည်းသိ၊

သတ္တဝါအများတို့အားလည်း သိစေတော်မူတတ်သော အကြောင်းကြောင့်လည်း။ ဗုဒ္ဓေါ၊ ဗုဒ္ဓမည်တော်မူပါပေ၏။

၉။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ၊ ဘဂဝါ ဝတ သော ဘဂဝါ၊ ဘဂဝန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ဘဂဝန္တံ သိရသာ နမာမိ၊ နဝမော ဝဇီရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ။

သော ဘဂဝါ၊ ထိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဣတိပိ၊ ဤသို့ ဘုန်းတော်အနန္တ၊ တန်ခိုးတော်အနန္တတို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း။ ဘဂဝါ၊ ဘဂဝါမည်တော်မူပါပေ၏။

ဘဂဝါ၊ ထို ရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဝတ၊ စင်စစ် ဧကန် အမှန်မလွဲး။ ဘဂဝါ၊ ဘုန်းတော်အနန္တ၊ တန်ခိုးတော်အနန္တတို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏။

ဘဂဝန္တံ၊ ဘုန်းတော်အနန္တ၊ တန်ခိုးတော်အနန္တတို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကို။ သရဏံ၊ ကိုးကွယ်ရာ အားထားရာဟူ၍။ ဂစ္ဆာမိ၊ ဆည်းကပ်ပူဇော်ပါ၏။

ဘဂဝန္တံ၊ ဘုန်းတော်အနန္တ၊ တန်ခိုးတော်အနန္တတို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကို။ သိရသာ၊ ဦးခေါင်းရ တနာ မြတ်အင်္ဂါဖြင့်။ နမာမိ၊ ရှိခိုးကန်တော့ပါ၏။

နဝမော၊ ကိုးခုမြောက်သော။ ဝဇိရပါကာရော၊ အစွမ်းထက်မြတ် ဂုဏ်တော်ဓမ္မစက်ဖြင့် အကာအရံပြုခြင်းပါပေတည်း။

သော ဘဂဝါ၊ ထိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်။ ဣတိပိ၊ ဤသို့ ဘုန်းတော်အနန္တ၊ တန်ခိုးတော်အနန္တတို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း။ ဘဂဝါ၊ ဘဂဝါမည်တော်မူပါပေ၏။

၁၀။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ လောကဝိဒူ၊ လောကဝိဒူ ဝတ သော ဘဂဝါ၊ လောကဝိဒုံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ လောကဝိဒုံ သိရသာ နမာမိ၊ပဉ္စမော ဝဇီရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ လောကဝိဒူ။

အပိုဒ်(၅) လောကဝိဒူ နှင့်တူ၏

၁၁။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂတော၊ သုဂတော ဝတ သော ဘဂဝါ၊ သုဂတံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သုဂတံ သိရသာ နမာမိ၊ စတုတ္ထော ဝဇီရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂတော။

အပိုဒ်(၄) သုဂတောနှင့်တူ၏။

၁၂။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ၊ အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ ဝတ သော ဘဂဝါ၊ အနုတ္တရံ ပုရိသ ဒမ္မသာရထိံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ အနုတ္တရံ ပုရိသ ဒမ္မသာရထိံ သိရသာ နမာမိ၊ ဆဋ္ဌမော ဝဇီရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ။

အပိုဒ်(၆) အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိနှင့်တူ၏။

၁၃။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော၊ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော ဝတ သော ဘဂဝါ၊ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နံ သိရသာ နမာမိ၊ တတိယော ဝဇီရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော။

အပိုဒ်(၃) ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော နှင့်တူ၏။

၁၄။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ္ထာ ဒေဝမနုဿာနံ၊ သတ္ထာ ဒေဝမနုဿာနံ ဝတ သော ဘဂဝါ၊ သတ္ထာရံ ဒေဝမနုဿာနံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သတ္ထာရံ ဒေဝမနုဿာနံ သိရသာ နမာမိ၊ သတ္တမော ဝဇီရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ္ထာ ဒေဝမနုဿာနံ။

အပိုဒ်(၇) သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံနှင့်တူ၏

၁၅။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ ဝတ သော ဘဂဝါ၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ သိရသာ နမာမိ၊ ဒုတိယော ဝဇီရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ။အပိုဒ်(၂) သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနှင့်တူ၏။

၁၆။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုဒ္ဓေါ၊ ဗုဒ္ဓေါ ဝတ သော ဘဂဝါ၊ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဗုဒ္ဓံ သိရသာ နမာမိ၊ အဋ္ဌမော ဝဇီရပါကာရော၊ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုဒ္ဓေါ။ အပိုဒ်(၈) ဘဂဝါနှင့်တူ၏။

၁၇။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ၊အရဟံ ဝတ သော ဘဂဝါ၊အရဟန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊အရဟန္တံ သိရသာ နမာမိ၊ပထမော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ။

အပိုဒ်(၁) အရဟံနှင့်တူ၏။

၁၈။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ၊ဘဂဝါ ဝတ သော ဘဂဝါ၊ဘဂဝန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ဘဂဝန္တံ သိရသာ နမာမိ၊နဝမော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ။

အပိုဒ်(၉) ဘဂဝါနှင့်တူ၏။

ဂုဏ်တော်ကွန်ချာပြီး၏။

Credit:ကိုညာကြီး

About the author

Crypoetess

Leave a Comment