LOCAL NEWS

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ်ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယမန္ေန႔က ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိၿပီး အာဆီယံ-ဩစေၾတးလ် အထူးထိပ္သီးအ စည္းအေ၀းႏွင့္ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ကသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ဩစေၾတးလ်ဓနသဟာယ ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မဲလ္ကြန္တန္ ဘူလ္ကႀကိဳဆုိခဲ့ၿပီး အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္ (New Colombo Plan)အခမ္းအနား၊ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးညီ လာခံ (Counter-Terrorism Conference) သုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပ သည္။

ထုိ႔အျပင္ႏုိင္ငံေတာ္၏အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ အၾကမ္း ဖက္တိုက္ဖ်က္ေရးနားလည္မႈစာ ခြၽန္လႊာ (MoU)လက္မွတ္ေရးထုိး ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ဩစေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မဲလ္ကြန္တန္ဘူလ္ႏွင့္ မတ္လ၁၉ ရက္တြင္ သီးျခားေတြ႕ဆုံရန္စီစဥ္ ထားေၾကာင္း ဆစ္ဒနီအေျခစုိက္ SBS သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပ သည္။

ဩစေၾတးလ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ရခုိင္ျပည္ နယ္အေရး ထည့္သြင္းေျပာၾကား မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေသာၾကာ ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာသတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟူေသာအသုံးအႏႈန္းကုိ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားျခင္းမရွိေၾကာင္း ဆစ္ဒနီ အေျခစုိက္ သတင္းဌာနမ်ားက ေရးသားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ အာဆီယံ-ဩ စေၾတးလ်အထူးထိပ္သီးအစည္း အေ၀းမ်ားက်င္းပရာ အေဆာက္ အအုံေဘးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အပါအ၀င္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကုိ လူေထာင္ ႏွင့္ခ်ီကာ ဆႏၵျပသူမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားက အထက္ပါ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ ေရာက္လာသည့္ ျမန္မာ၊ ဗီယက္ နမ္၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ထုိုင္းႏုိင္ငံ တို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဆိုင္း ဘုတ္မ်ားကုိင္ေဆာင္ ဆႏၵျပခဲ့ သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ကုိ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႐ုပ္ပုံကုိ ဟစ္တလာ ႏႈတ္ခမ္းေမြးတပ္၍ လည္းေကာင္း၊ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အျဖစ္ တစ္ဆင့္ခ်င္းေျပာင္းလဲ သြားသည္ဟု ပုံေဖာ္၍လည္း ေကာင္း၊ ႏုိဗယ္ဆုကုိ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းရန္တုိက္တြန္းေသာ႐ုပ္ပုံ မ်ားကုိင္ေဆာင္၍လည္းေကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဩစ ေၾတးလ်၌ တရား၀င္ စြဲခ်က္ တင္၍မရေၾကာင္း အစုိးရေရွ႕ေန ခ်ဳပ္ခရစ္ယာန္ေပၚတာက ေျပာ ၾကားသည္ဟု The Guardian သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ဖက္ဒရယ္တရား႐ုံးတရား သူႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးအပါအ၀င္ ဩစေၾတးလ်ေရွ႕ေန ငါးဦးက ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီျပႆနာ ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကုိ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားျဖင့္ တရားစြဲေရး မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ေဒသ ဆိုင္ရာတရား႐ုံးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တြင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိေသာ ေၾကာင့္ ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၌ရွိေန စဥ္ တရား၀င္စြဲခ်က္တင္၍မရ ေၾကာင္း ဩစေၾ တးလ်အစုိးရေရွ႕ ေနခ်ဳပ္ ခရစ္ယာန္ေပၚတာက ယမန္ေန႔အေစာပုိင္းကThe Gu-ardian အား ေျပာၾကားသည္။

အစဥ္အလာ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ ႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲမ်ား၊ အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ ျခားရပ္ျခားတြင္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ ရာတရားစြဲဆုိမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိ ၿပီး ၎တို႔ကုိဖမ္းဆီး၍မရ၊ ထိန္း သိမ္း၍မရ(သုိ႔မဟုတ္) ႐ုံးတြင္စစ္ ေဆး၍မရေသာေၾကာင့္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ တရား႐ုံး တင္တရားစြဲ၍မရျခင္းျဖစ္သည္ ဟု မစၥတာေပၚတာက ဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဩစေၾတးလ်တြင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ဆိုင္ေသာ တရား စြဲဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အစုိးရေရွ႕ ေနခ်ဳပ္၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ လုိအပ္သည္။

About the author

ShweLight

Leave a Comment